0601 / 654 69; 0601 / 653 23;

Начало

Агроелит е компания с 25 годишен опит в областта на едрото земеделие. Компанията развива дейността си в следните направления: Едро зърно-производство, Семепроизводство, Производство на комбинирани фуражни смески и Свиневъдство.
Благодарение на професионализмът и новаторският си дух компанията се превърна в един от големите земеделски производители в страната и предпочитан бизнес партньор за редица български и международни компании.

Новини

График за раздаване на царевица за 2016-2017 година

График за раздаване на царевица за 2016-2017 година

27 години АГРОЕЛИТ – 27 години успешен бизнес в земеделието 27 години АГРОЕЛИТ – 27 години взаимно доверие и гарантирана рента
График за раздаване на рента за 2016-2017 година

График за раздаване на рента за 2016-2017 година

27 години АГРОЕЛИТ – 27 години успешен бизнес в земеделието
График за раздаване на рента за стопанската 2015-2016 по села

График за раздаване на рента за стопанската 2015-2016 по села

Всеки титуляр, сключил договор с нас, може да получи полагащата му се рента от 07 до 25 Ноември във всеки клон на Банка ДСК в страната срещу лична карта